• Família: Asteràcies o Compostes
  • Nom científic: Urospermum dalechampii
  • Nom comú: amargot, apagallums, barba cabruna, cuixa de dona, herba amargant, morro de porc, pom de moro.

Urospermum dalechampii és una planta herbàcia perenne que creix als Pirineus i en altres zones muntanyenques d'Europa.

Aconsegueix una altura de 20-60 cm i produeix flors grans i vistoses de color groc brillant, amb un diàmetre de fins a 5 cm. Les fulles són alternes, dentades i de manera lanceolada.

Prefereix els sòls calcaris i ben drenats i sol créixer en prades alpines i en vessants assolellats. És una espècie de gran bellesa i que s'adapta amb facilitat als jardins, on pot ser conreada